เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกีต้าร์อูคูเลเล่ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีต้าร์อูคูเลเล่

2. ประเภทของกีต้าร์อูคูเลเล่

3. การเลือกซื้อกีต้าร์อูคูเลเล่

4. ตารางคอร์ดกีต้าร์อูคูเลเล่

5. ประเภทไม้ที่ใช้ทำกีต้าร์อูคูเลเล่

6. ส่วนประกอบของกีต้าร์อูคูเลเล่

Advertisements