1. Tuners (ลูกบิด)
ลูกบิด เป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งสาย หรือขึ้นสายกีต้าร์อูคูเลเล่ เพื่อให้ได้เสียงมาตรฐาน หากลูกบิดมีความแข็งแรง(หลวม)ไม่พอ ย่อมส่งผลให้การตั้งสายให้ตรงตามมาตรฐาน ย่อมเป็นไปได้ยาก Tuners ทั้ง 4 ตัว มีความแข็งแรง ไม่หลวม และสามารถหมุดได้อย่างราบรื่น คือไม่ฝึด ไม่หลวม เกินไป

2. Headstock (หัวกีต้าร์อูคูเลเล่)
ส่วนหัวของกีต้าร์อูคูเลเล่ ส่วนนี้อาจจะไม่มีผลต่อเสียง อาจจะมีผลทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ความสวยงาม กีต้าร์อูคูเลเล่ที่ได้มาตรฐาน ควรจะมี Headstock ที่แข็งแรง ลองตรวจสอบดูด้วยว่า Headstock แข็งแรง หรือไม่มีรอยฉีกร้าวหรือไม่ เป็นต้น

Headstock ส่วนมาก จะใช้ไม้เนื้อแข็งทำ เพราะให้แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงของสายไม้ที่นิยมนำมาใช้ทำส่วนนี้คือ Indian Rosewood, Mahogany เป็นต้น

3. Nut
ส่วนนี้แม้จะเป็นชิ้นส่วนประกอบเล็กๆ Nut มีหน้าที่รองรับสายกีต้าร์อูคูเลเล่ ในตำแหน่งด้านบนใกล้กับ Headstock ในส่วนของร่อง Nut ก็สำคัญ ร่อง Nut ควรจะเสมอกัน สังเกตได้จากเวลาที่คุณดีดสาย เมื่อสายกีต้าร์อูคูเลเล่สั่นจะต้องดังเฉพาะตัวโน๊ตที่ดีดต้องไม่มีเสียงสั่นของโน๊ตตัวอื่นๆที่ไม่ต้องการ หากมีเสียงอื่นๆ หลุดรอดออกมา (ดังไม่เป็นตัวโน๊ต) อาจจะเป็นไปได้ว่า ร่องนัทไม่เสมอกัน

4. Fret
ส่วนประกอบนี้สำคัญทีเดียว หากเฟรต(Fret) ไม่เรียบ เก็บงานไม่เรียบร้อย เวลาที่จับคอร์ดนั้นๆ เฟร็ตอาจจะบาดมือได้หรือไม่ คุณอาจจะรู้สึกว่าการเคลื่อนที่ของมือซ้ายทำได้ไม่ลื่นไหล ติดๆ ขัดๆ


5. Finger Board
ฟิงเกอร์บอร์ดจะทำจากไม้เนื้อแข็ง เพื่อให้ทนต่อแรงกดของนิ้วมือซ้าย ส่วนใหญ่กีต้าร์อูคูเลเล่ ระดับราคากลางๆจะนิยมใช้ไม้  Indian Rosewood และ Mahogany ถ้าเป็นกีต้าร์อูคูเลเล่ ระดับราคาสูงๆ จะนิยมใช้ไม้ Ebony ฟิงเกอร์บอร์ดที่ดี ควรจะมีผิวหน้าไม้ที่เรียบเสมอกัน ซึ่งสังเกตได้ไม่ยาก

6. Neck
ส่วนคอหรือ Neck ของกีต้าร์อูคูเลเล่ถือว่าสำคัญมาก ต้องดูส่วนคอให้ดี รอยต่อเข้ากันสนิทหรือไม่ และที่สำคัญที่สุดคือ คอตรงหรือไม่

7. Body
ส่วนของ Body หรือลำตัวของกีต้าร์อูคูเลเล่ มีผลโดยตรงต่อเสียง นั่นหมายความว่า หากกีต้าร์อูคูเลเล่สองตัวมี Body ที่แตกต่างกัน ย่อมให้เสียงที่แตกต่างกัน แน่นอน Body จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ไม้หน้า(TOP) ไม้หลัง(BACK) และไม้ข้าง(SIDE) ซึ่งการเลือกใช้ไม้ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้เสียงแตกต่างกันอย่างแน่นอน

8. Sound Hole
คือแหล่งกำเนิดเสียงเป็นส่วนที่ทำให้กีต้าร์อูคูเลเล่เกิดเสียง ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่จะนิยมทำ Sound hole แบบวงกลม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่นิยมแต่ก็มีบางผู้ผลิต    ได้ทำ Sound Hold เป็นรูปแบบอื่นๆ เพราะต้องการซาวด์ที่แตกต่างจากกีต้าร์อูคูเลเล่ทั่วไป ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะชอบแบบไหน

9. Saddle
หรือแท่งรองสาย saddle ส่วนใหญ่แบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ คือ saddle ทีทำจากพลาสติก และกระดูก 


10. Bridge
เรียกว่า สะพานสาย หน้าที่มันคือ ไว้รองรับสาย
จากแรงดึง ดังนั้น Bridge ที่ดี ควรจะต้องมีความแข็งแรง ไม่หลวม โดยเฉพาะบริเวณฐานของ Bridge ต้องแน่น เรียบ และแข็งแรง ซึ่งสำคัญมากๆ ต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบดูให้ดี ก่อนที่ท่านจะซื้อกีต้าร์อูคูเลเล่

Advertisements