เหมาะกับการเล่นโน๊ตเป็นตัวๆหรือการเล่นแบบโซโล หรือเล่นแบบ Finger – style ให้ย่านเสียงต่ำดี แต่ย่านเสียงสูงไม่โดดเด่นจึงตอบสนองเสียงคมๆ แหลมๆได้ไม่ดีนัก มีเสียงใกล้เคียงกับอะคูสติกกีต้าร์มากที่สุด

 

 

Advertisements